Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 25  pokazuj  pozycji

20/21/ZP Zakup wraz z dostawą nabiału dla kuchni szpitalnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-06 2021-10-15 10:00 2021-10-20
18/21/ZP Zakup wraz z dostawą mięsa, wędlin i produktów drobiowych oraz nabiału Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-30 2021-09-10 10:00 2021-10-20
17/21/ZP Kompleksowe świadczenie usług pralniczych dla ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-08-24 2021-09-03 10:00 2021-10-20
16/21/ZP Zakup wraz z dostawą różnego asortymentu do sklepiku szpitalnego oraz rękawic chirurgicznych i diagnostycznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-18 2021-08-27 10:00 2021-10-20
13/21/ZP Odbiór, transport unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych, odpadów komunalnych oraz pozostałych odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne. Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-10 2021-06-18 11:00 2021-10-20
12/21/ZP Zakup wraz z dostawą pojemników jednorazowych na żywność Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-01 2021-06-11 10:00 2021-10-20
11/21/ZP Zakup wraz z dostawą nici chirurgicznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-05 2021-05-14 11:00 2021-10-20
10/21/ZP Zakup wraz z dostawą opatrunków Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-05 2021-05-14 10:00 2021-10-20
9/21/ZP Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji. Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-26 2021-05-10 10:00 2021-10-20
8/21/ZP Zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii – paneli fotowoltaicznych” Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-22 2021-04-30 10:00 2021-10-20
7/21/ZP Zakup wraz dostawą artykułów żywnościowych dla kuchni i kawiarenki szpitalnej. Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-26 2021-04-09 10:00 2021-10-20
6/21/ZP Zakup wraz dostawą artykułów żywnościowych dla kuchni i kawiarenki szpitalnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-25 2021-04-02 10:00 2021-03-26
5/21/ZP Zakup wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji oraz materiałów zużywalnych dla potrzeb sterylizacji Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-25 2021-04-02 10:00 2021-03-26
4/21/ZP Zakup z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-17 2021-03-29 10:00 2021-10-20
3/21/ZP Zakup wraz z dostawą opatrunków, rękawic chirurgicznych i diagnostycznych Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-16 2021-03-30 10:00 2021-10-20
2/21/ZP Zakup wraz z dostawą stołu operacyjnego Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-03-04 2021-03-16 10:00 2021-10-20
1/21/ZP Budowa dwóch śluz sanitarno – epidemiologicznych w kompleksie “Oddziałów covidowych” w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej tj. Oddziału Obserwacyjno- Zakaźnego i Oddziału Chorób Płuc; Remont balkonów Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-03-01 2021-03-15 10:00 2021-10-20
29/20/ZP Zakup wraz z dostawą materiałów zużywalnych z zakresu mikrobiologii II Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-01-05 2021-02-10 10:00 2021-02-11
25/20/ZP Zakup wraz z dostawą materiałów zużywalnych z zakresu mikrobiologii Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-08 2021-01-15 10:00 2021-10-20
22/20/ZP Zakup z dostawą endoprotez i materiałów ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium. Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-26 2020-12-04 10:00 2021-03-29
21/20/ZP Zakup wraz z dostawą leków dla apteki szpitalnej II Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-10-06 2020-11-10 10:00 2021-03-29
16/20/ZP Zakup wraz z dostawą leków dla apteki szpitalnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-10 2020-07-15 10:00 2021-03-29
18/19/ZP ZAKUP Z DOSTAWĄ ENDOPROTEZ I MATERIAŁÓW ORTOPEDYCZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ INSTRUMENTARIUM Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-08-19 2019-09-30 10:00 2021-03-29
15/19/ZP ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH Z ZAKRESU ANALITYKI, SEROLOGII WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-06-28 2019-08-09 10:00 2021-03-29
14/19/ZP Zakup aparatury diagnostycznej i dostosowanie pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-06-26 2019-08-23 10:00 2021-03-29

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa